• EN

  • UA

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Cистема оцінки відповідностіта сертифікації протимінної діяльності в Україні

Протимінна діяльність — комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів України, а також на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу мін та вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення. До сфери завдань протимінної діяльності входять: гуманітарне розмінування (розмінування) та утилізація (знищення) надлишкових боєприпасів.

Гуманітарне розмінування (розмінування) – комплекс заходів, спрямованих на зменшення масштабів соціального, економічного та екологічного впливу мін та вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення, які проводяться з метою ліквідації небезпек, пов’язаних з мінами і вибухонебезпечними предметами, включаючи технічне та нетехнічне обстеження, складання мап, виявлення, знешкодження та (або) знищення мін та вибухонебезпечних предметів, маркування, підготовку документації після розмінування, надання інформації громадам щодо гуманітарного розмінування і передачу очищеної території під контроль цивільної влади. Основними складовими гуманітарного розмінування в Україні є:

Протимінна діяльність

Гуманітарне розмінування

а) розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів, як то: технічне та нетехнічне обстеження, ручне та механічне розмінування, очистка районів де раніше відбувались бойові дії, розмінування з використанням мінопошукових (пошуку вибухівки) собак, машин з розмінування, знищення та протидія саморобним вибуховим пристроям, контроль та гарантія якості, моніторинг та оцінка проектів з гуманітарного розмінування, навчання за вищезазначеною тематикою;б) навчання ризикам життєдіяльності населення, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами;в) допомога постраждалим особам;г) проведення пропаганди заборони використання та застосування протипіхотних мін.

З метою забезпечення функціонування системи оцінки відповідності, сертифікації та інспектування протимінної діяльності в Україні, Національним агентством акредитації України акредитовані три організації (установи):1. Центр розмінування військової частини А2641. 2. Центр протимінної діяльності. 3. Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.У залежності від обставин, для сертифікації продукції, процесів та послуг у сфері протимінної діяльності застосовуються наступні види сертифікації:● первинна (у разі коли організація з ПМД вперше надає для сертифікації продукцію, процеси, послуги);● наступна (для продовження первинної або діючої сертифікації, має бути завершена до закінчення терміну їх дії);● розширення сфери сертифікації (у разі, якщо організація виявила бажання додати до уже сертифікованих інші продукцію, процеси або послуги).

Оцінка відповідності протимінної діяльності

Під час сертифікації продукції, процесів та послуг організації з ПМД повинні продемонструвати свою здатність на практиці застосовувати національні стандарти протимінної діяльності та інші нормативні документи, а також виконувати фінансові та страхові вимоги. Сертифікація продукції, процесів та послуг проводиться, як правило, на певний період, який може бути пов’язаний з тривалістю угоди між організацією та НО ПМД. Первинна сертифікація, як правило, надається на один рік. Наступні сертифікації можуть надаватися на три роки.Сертифікація продукції, процесів та послуг виконується в два кроки:● перший — визначення загального стану організації з ПМД;● другий — сертифікація продукції, процесів, послуг.

Перший крок сертифікації виконується при проведенні первинної сертифікації. Під час проведення наступної сертифікації або розширення сфери сертифікації необхідність і обсяги проведення першого кроку визначає керівник ОС в залежності від змін в керівництві, структурі, ресурсах організації та результатів моніторингу. Другий крок виконується при проведення усіх видів сертифікації.Кожен з кроків сертифікації проводиться за наступними схемами: повна і спрощена.Повна схема сертифікації застосовується під час проведення первинної сертифікації і включає:

● підготовку організацією з ПМД заявки на сертифікацію і пакету документів, визначених ОС, та подання їх до Органу з сертифікації;приймання і розгляд заявки органом з сертифікації;● оцінка відповідності нормативним документам наданої документації та інформації;● оцінка відповідності на місці;● прийняття рішення про сертифікацію та видачу сертифікатів;● моніторинг виробництва продукції, виконання процесів, надання послуг.Спрощена схема сертифікації застосовується під час проведення наступної сертифікації за рішенням керівника ОС. Під час застосування спрощеної схеми сертифікації із заявкою на сертифікацію може надаватися скорочений перелік документів, обсяги оцінки наданої документації та інформації можуть бути зменшені, оцінка на місці може не проводитись.

Визначення загального стану організації з ПМД

Орган із сертифікації визначає адміністративний, фінансовий, юридичний, управлінський, якісний та технічний потенціали організації, її здатність виконувати завдання протимінної діяльності з дотриманням відповідних стандартів, норм, правил і вимог до якості протягом всього терміну сертифікації. Сертифікація проводиться на підставі документів, що надаються організацією.

При визначенні загального стану організації З ПМД, необхідно брати до уваги інші діючі сертифікації (акредитації) отримані організацією, відповідно до поточних угод ISO 9001 чи акредитації для подібної роботи в інших країнах. Сертифікація продукції, процесів та послуг. Організація з ПМД демонструє свої можливості та компетенцію для виконання конкретних завдань в сфері ПМД. Цей етап включає в себе усі етапи повної схеми сертифікації. Після успішного завершення цього кроку організація отримує сертифікат на продукцію, процес, послугу. Коли організація подає заявку на продовження діючої сертифікації, беруться до уваги результати моніторингу її діяльності протягом поточної та/або попередніх сертифікацій.Якщо моніторинг показав, що організація послідовно досягає хорошого рівня якості і немає ніяких істотних змін в сертифікаційній угоді, то орган з сертифікації повинен розглянути спрощену процедуру сертифікації. Процес продовження сертифікації не повинен вимагати зупинки виконання завдань на місцях, якщо немає значних ризиків щодо якості подальшої роботи. Сертифікація може бути відкликана, якщо контроль якості показує, що організація з ПМД більше не виконує умов ліцензійної угоди і не реалізує ефективних заходів щодо виправлення становища.Джерело: www.mil.gov.ua