• EN

  • UA

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

  • EN

  • UA

Інспектування ділянок розмінованої місцевості

Замінована територія

Згідно з державною інформацією, наразі близько 30% території України, або 174 тис. км², є потенційно небезпечними через мінування. Так, Міноборони України заявляє про 349 нібито забруднених територій, половина з яких – сільськогосподарські угіддя. Очевидно, що така складна ситуація із мінуванням становить суттєву загрозу для аграрного бізнесу, ставить під загрозу життя фермерів, призводить до втрати інвестицій та можливостей для модернізації агросектору.Щодня відповідні служби обстежують близько 70 гектарів землі. Таким чином вони здійснюють швидке реагування на вибухонебезпеки в житлових районах, об’єктах критичної інфраструктури та комерційних об’єктах із залученням державних підрозділів, таких як Держспецзв’язок на транспорті, ДСНС, Національна гвардія та Національна поліція. Ці служби також працюють над гуманітарним розмінуванням, яке передбачає повне усунення всіх ризиків із забезпеченням якісного розмінування, яке виконується неурядовими сертифікованими операторами.Сьогодні до гуманітарного розмінування залучено 144 групи громадських організацій загальною чисельністю близько 600 спеціалістів, які працюють на всіх територіях, крім зони бойових дій та територій, прилеглих до лінії зіткнення. Гуманітарне розмінування починається з нетехнічного обстеження території, виявлення небезпечних ділянок, безпосереднього розмінування після виявлення пошкоджених ділянок та зовнішнього контролю якості. Ці роботи координує Центр протимінної діяльності, який також проводить моніторинг, контроль якості та сертифікацію майбутніх операторів. Центр гуманітарного розмінування ДСНС також координує роботу до розмінування територій та передачі владі.

Для чого потрібне інспектування? 

Інспектування розмінованої ділянки місцевості дозволяє впевнитись в тому, що при проведенні розмінування виконані всі вимоги та процедури, організація з ПМД знешкодила або знищила всі ВНП із визначеної ділянки місцевості в межах визначеної глибини залягання і розмінована ділянка місцевості та об’єкти інфраструктури є безпечними та придатними до використання. Інспектування, значно і послідовно підвищує якість виконання завдань з розмінування і зменшує кількість невідповідностей.

Етапи розмінування місцевості

Етап 1: Приймання і розгляд заявки від організації з ПМДУ відділенні персоналу проводиться реєстрація супровідного листа та заявки. Зареєстрована заявка передається на резолюцію керівнику ОІ.Після накладання резолюції керівником ОІ заявка з додатками передається в підрозділ ОІ.Відповідальний виконавець підрозділу КЯ реєструє отриману заявку в журналі реєстрації заявок на проведення інспектування, рішень та планів інспектування. За вказівкою керівника підрозділу КЯ посадова особа підрозділу КЯ проводить розгляд заявки з перевіркою наявності та аналізом документів, що додаються до неї, та надає пропозиції керівнику ОІ, щодо прийняття Рішення на проведення інспектування. Рішення на проведення інспектування приймається керівником ОІ, реєструється в журналі та доводяться до замовника.Етап 2: Планування інспектуванняКерівник підрозділу КЯ визначає начальника групи інспектування, ставить йому завдання на інспектування та контролює складанням ним плану інспектування.Планування повинно:● визначати питання для інспектування;● встановити розподіл обов'язків між членами групи інспектування;● визначати усі організаційні заходи, що необхідні для узгодження із замовником.Визначення площі ділянок, яка підлягає інспектуванню та визначення розмірів і кількості пробВсі розміновані ділянки місцевості, незалежно від розміру, підлягають інспектуванню. Розмінована ділянка місцевості, яка надається для інспектування, може бути розділена на дві або більше ділянки. Розмір кожної ділянки залежатиме від багатьох чинників включаючи загальну площу ділянки місцевості, яка була розмінована, від щільності ВНП на даній ділянці місцевості, кількості та розмірів розмінованих ділянок в межах району, параметрів розмінування, визначених для кожної ділянки в контракті або іншому офіційному документі. Частка місцевості, яка відбирається для перевірки, повинна бути мінімально необхідною з врахуванням місцевих обставин і умов. Якщо інше не визначено в контрактах (інших офіційних документах) у більшості випадків, інспектуванню підлягає не менше 3% розмінованої місцевості або місцевості, на якій проводилося технічне обстеження.Етап 3: Підготовка до інспектуванняПід час підготовки до інспектування керівник підрозділу з контролю якості повинен:●спільно з юридичною та фінансово-економічною службами підготувати Договір з заявником, щодо інспектування, згідно Процедури «Порядок роботи з договорами»;● ознайомитись з документами, наданими із заявкою;● ознайомитись зі звітами попередніх інспектувань ділянок місцевості розмінованих даною організацією;● ознайомитись із актами інспектування розмінованих даною організацією ділянок місцевості та об'єктів інфраструктури;● отримати контактні данні та зв’язатись із керівником організації (підрозділу) розмінування, інспектування якої планується.Проведення інспектуванняЕтап 4: Вступна нарадаВступна нарада проводиться і протоколюється з реєструванням присутніх. На вступній нараді повинні бути присутні члени групи інспектування та представники організації. Також, на вступну нараду можуть бути запрошені представники інших сторін.Етап 5: Перевірка місця знаходження ділянки місцевості, що надається для інспектування (рекогносцировка)Керівник групи інспектування спільно з уповноваженим представником організації з ПМД проводить перевірку координат стартової та поворотних точок розмінованої ділянки місцевості, яка підлягає інспектуванню.Етап 6: Визначення і позначення проб на ділянці для інспектуванняПісля рекогносцировки розмінованої ділянки місцевості персонал інспекційної групи позначає місцезнаходження проб на ділянці, яка підлягає інспектуванню, визначає їх координати, ідентифікує (присвоює номери) і складає схему ділянки з пробами.Етап 7: Перевірка проб на наявність критичної невідповідностіІнспектування розмінованої ділянки місцевості, як правило здійснюється фахівцями ОІ. Відбір проб та робота на ділянках, які інспектуються здійснюється відповідно до вимог ДСТУ-8820:2018, РІ 13/01.ХХ та заходів безпеки, встановлених в організації з ПМД.Усі інспектування проводяться з використанням обладнання і методів, здатних виявити максимальну кількість будь-яких об'єктів (або комбінації об'єктів) в межах заданої глибини очистки. Тести можливостей виявлення заданих об’єктів проводяться на все обладнання до і після інспектування, для підтвердження його придатності для виконання цього завдання.Наради у групі інспектуванняКерівником групи інспектування щоденно проводить наради з персоналом групи, на яких приймає рапорти про інспектування.Під час щоденних нарад персонал обмінюється інформацією, що була зібрана, аналізує її та приймає рішення щодо можливих змін у плані інспектування.Етап 8: Виявлення критичної невідповідностіПерелік та зміст всіх категорій невідповідностей узгоджуються між НОПМД і організацією з ПМД до початку проведення операцій з розмінування. Фахівці з інспектування повинні переконатися, що керівництво організації з ПМД розуміє і приймає узгоджені критичні невідповідності.Ділянка вважається очищеною/розмінованою місцевістю від ВНП лише в тому випадку, якщо встановлено, що всі узяті на ділянці проби є вільними від ВНП, а також металевих фрагментів вагою (розміру), відповідних до ваги (розмірів) цільових предметів пошуку, на глибину встановлену в контракті (іншому офіційному документі).У тих випадках, коли в одній з проб відібраних на даній ділянці, виявлено хоч один ВНП чи металевий фрагмент, що відповідає згаданому вище, або залишки вибухової речовини, це буде критичною невідповідністю, і ділянка місцевості, що містить таку пробу, повинна бути оголошена такою, що не пройшла інспекційну перевірку.Фахівець з інспектування повинен з’ясувати природу і наслідки невідповідності і їх вплив на можливість безпечного відбору проб на інших частинах очищеної ділянки. Якщо є будь-які сумніви з приводу статусу інших ділянок, оголошених як «завершена», інспектування ділянки припиняється, фахівці з інспектування повинні вийти на безпечну ділянку і провести аналіз причин невідповідності.Етапи 9, 10: Припинення перевірки.Доповідь керівнику ОІ, керівництву організації з ПМДПро виявлені критичної невідповідності керівник групи інспектування негайно припиняє роботи з інспектування й доповідає керівнику ОІ та керівнику організації з ПМД.За рішенням НО ПМД організація з ПМД виконує повторне розмінування ділянки або проводить коригувальні дії.Етап 11: Підсумкова нарадаПідсумкова нарада проводиться і протоколюється з реєструванням присутніх. На підсумковій нараді повинні бути присутні члени групи інспектування та представники організації. Також, на підсумкову нараду можуть бути запрошені представники інших сторін.Підсумкова нарада проводиться під головуванням керівника групи інспектування для представлення результатів інспектування таким чином, щоб їх зрозуміла та підтвердила організація. За необхідності, погоджується термін, протягом якого організація подає докази впровадження коригувальних дій.Етап 12: Складання акта та прийняття рішення про проведене інспектуванняГрупа інспектування повинна проаналізувати всі дані, які були отримані під час інспектування організації. Аналізування повинно визначити ступінь компетентності та відповідність організації вимогам інспектування.Керівник групи інспектування складає акт про проведення інспектування у 5 (п’яти) примірниках та надає керівнику ОІ відповідно до даної Процедури.Термін подання вищезгаданого комплекту документів не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати закінчення інспектування.Джерело: www.mil.gov.ua